Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Endokrinologi / Hypothyreose

Hypothyreose

av Per Medbøe Thorsby — sist endret 20.07.2008 - 15:55
Forekommer i forløpet av thyreoiditt, eller postoperativt/post-radiojodbehandling. Sekundær (hypofysær) hypothyreose er sjelden, og jod-mangelstruma. Diabetikere har overhyppighet av hypothyreose. I mange til-feller kan en imidlertid ikke påvise noen sikker årsak til hypofunksjonen.

Anamnese
Viktigst: Tenk på diagnosen! Gradvis start. Vektøkning, obstipasjon, frossenhet, menoragi, heshet, initiativløshet, depresjon, demens.

Klinisk undersøkelse
Bradykardi, tørt hår og hud, hjertesvikt, non-pitting ødem, langsomme reflekser, struma.

Supplerende undersøkelser
Blodprøver
•    TSH, fT4. Forhøyet TSH indikerer hypothyreose selv om fT4 skulle være innenfor normalområdet.
•     ev. anti-TPO (antistoff mot thyreoideaperoksidase)
•     Primær eller sekundær hypothyreose? Vanligvis enkelt å skille, fordi TSH er høy ved primær, lav ved sekundær hypothyreose. Ved tvil kan det gjøres en TRH-test.

Behandling
Behandling av primær hypotyreose
•     Startdose hos unge friske: Levaxin 50 ug X 1.
•    Vedlikeholdsdose ofte 100-150 ug x 1. Tilstreb TSH i nedre del av normalområdet.
•     Eldre og pasienter med iskemisk hjertesykdom: Levaxin 25 ugX1, langsom doseøkning (uker).

Komplikasjoner
Myksødemkoma
Meget sjelden, prinsipielt samme behandling, Tyroksin kan evt. gis i sonde hvis pasienten er komatøs.

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill