Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Endokrinologi / Hyperthyreose

Hyperthyreose

av Per Medbøe Thorsby — sist endret 20.07.2008 - 15:53
Anamnese

Vekttap, økt appetitt, diaré, oligomenoré, fin fingertremor, irritabilitet, svette, kløe, palpitasjoner

Klinisk undersøkelse
Takykardi, atrieflimmer, pretibialt myxødem (over laterale malleol), forstørret, evt. øm thyreoidea, exoph¬thalmus.

Blodprøver
•     fT4, TSH.
•    TRAS ved mistanke om Graves´sykdom,lav TSH (gjøres på hormonlaboratorier).

Radiologiske undersøkelser
•     Ultralydundersøkelse av halsen, (evt med biopsi, dersom knuter).
•     CT collum: Ved stridor eller svelgbesvær bør dette gjøres før karbimazol startes – behandlingen kan for¬verre evt. kompresjon.

Andre undersøkelser
•    Thyreoideascintigrafi – skiller mellom Graves´ sykdom, toksisk knutestruma og toksisk adenom, (cancer thyreoidea). Varme knuter: Taler imot cancer. Kalde knuter: 10-20% cancer.
•     UL veiledtet-cytologi/biopsi v/malignitetsmistanke.

Differensialdiagnoser
•     Graves´ sykdom (diffust struma pga. stimulerende TSH-reseptorantistoff (TRAS)).
•    Thyreoiditt (smertefull betennelse i thyreoidea), kan gi forbigående hyperthyreose.
•     Benigne eller maligne thyroxinproduserende solitære adenom.
•     Toksisk knutestruma.
•     Overbehandling med thyroxin.
•     Sekundær (økt TSH) eller tertiær (økt TRH)-produksjon – sjelden.

Behandling
Akuttbehandling
•     Propranolol 20 – 40 mg x 4 per os, gir umiddelbart symptomlette.
•     Karbimazol (Neo-Mercazole)10 mg x 2-3. Kontroll etter 2-3 uker. Deretter reduksjon til 5-10 mg x 2, kontroll etter ca 3-4 uker, senere justeres dosen nedover. Behandling må ofte kontinueres i 1-2 år. Kombinasjonsbehandling med thyroxin kan være nødvendig.

Videre tiltak
•    Tilstreb TSH-verdier i nedre del av referanseområdet. Kontroll hver 2. måned.
•     Informer pasienten om bivirkninger av thyreostatika (eksantem, agranulocytose infeksjoner).
•    Vurder radiojodbehandling på et tidlig stadium hos pasienter over 50 år. Kirurgi kan også bli aktuelt, sær¬lig ved residiv eller ved store struma.

Komplikasjoner
Thyreotoksisk krise
Sjeldent, men dramatisk klinisk bilde med svære hyperthyreosesymptomer: Feber, agitasjon, konfusjon, koma, takykardi, evt. atrieflimmer. Kan ses etter tyreoideakirurgi (subtotal stru¬mektomi!) eller andre operasjoner, infeksjon, traume. Husk evt. infeksjonsdiagnostikk!

Behandling
•     Rask rehydrering med glukose/saltvannsinfusjon.
•     Ventrikkelsonde v/brekninger.
•     Klorpromazin f.eks. 50-100 mg intramuskulært el per os for hyperpyreksi, uro o.l. Ved hyperpyreksi kan avkjøling være aktuelt. Unngå acetylsalicylsyre! (kan aksentuere hyperthyreose-symptomer).
•     Propranolol (20-)60mg x 3-4 peroralt. Det kan være aktuelt å gi betablokade intravenøst, 0,5-1 mg/minutt under kardial overvåkning, inntil 10 mg. Obs. pulsfrekvens.
•     Neo-Mercazole 20mg x hver 4. timeper os, etter hvert i avtrappende doser(alternativt propyltiouracil 200 mg hver 4. time), ved behov kan dette gis i magesonde (knuste tabletter). Dersom pasienten er komatøs, gis en større startdose (60 mg Neo-Mercazole, alternativt 200 mg Propyltiouracil).
•     Kortikosteroider: Dexamethason 2 mg x 4 per os, evt. Hydrokortison 200 mg intravenøst, senere 100 mg hver 4. – 6. time første døgn. Vurder behovet for steroider etter hvert.
•     Antibiotika: evt. etter adekvat prøvetaking.

Videre opplegg
•     Diagnostikk og behandling av utløsende årsak – infeksjonsfokus?
•     Kardial overvåkning som regel indisert initialt.
•     Etter hvert perioral tyreostatisk behandling, evt. radiojod-behandling.

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill