Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Endokrinologi / Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

av Per Medbøe Thorsby — sist endret 20.07.2008 - 15:47
Inndeling
Type1
Skyldes redusert insulinproduksjon i pancreas (autoimmun destruksjon av b-celler). Debuterer vanligvis i yngre alder (<40 år), men lik innsidens hele livet. Krever alltid insulinbehandling. Oftere dramatikk i forløpet, og oftere komplikasjoner
Type 2
Skyldes primært redusert insulinfølsomhet i lever, muskelatur og fettvev(i varierende grad), og i tillegg en relativ insulinmangel. Debuterer oftere etter 40 års alder. Ofte tilstrekkelig med kosttiltak eller peroral antidiabetisk medikasjon, men 30-40% vil etterhvert kunne få behov for insulinbehandling.

Anamnese
Vanligst er tørste, øket vannalting, vekttap,tretthet og synsvansker. Mer ukarakteristiske symptomer kan imidlertid dominere. Tenk på diabetes ved
•     hjerte-kar sykdom • overvekt (abdominal overvekt, midje > 100cm).
•     bruk av medikamenter som nedsetter glukosetoleransen (tiazider).
•     residiverende urinveisinfeksjoner, soppinfeksjoner.
•     lipidforstyrrelser, spesielt høye triglyserider.
•     leggkramper.
•     hypertensjon.
•     nevropati.
•     diabetes i nær familie.

Supplerende undersøkelser
Ved nedsatt glukosetoleranse (se under) kan fastende blodsukker være normalt. Ved tvil om diagnosen gjøres

Glukosebelastning
8timers faste, blodsukkermåling, så drikkes 75 g glukose per os utblandet i 300 ml vann i løpet av 5 minutter. Blodsukkermålinger etter 2 timer.
 
C-peptid /insulin
gir et mål på egenproduksjon av insulin og kan være nyttig i tvilstilfeller om hvilken type diabetes som foreligger, og ved spørsmål om insulinbehandling hos type 2diabetikere med terapisvikt på perorale antidiabetika. Stimulert C-peptid (etter måltid eller etter glukagon intravenøst) er spesielt nyttig. Anti-GAD kan måles ved tvil om autoimmun diabetes, bør måles på diagnosetidspunkt.

Blodglukosemålinger i avdelingen

Pasientene kan i mange tilfeller gjøre dette selv. Mest informasjon får man av en såkalt døgnprofil, dvs fastende morgensukker, før og 2 timer etter alle måltid samt før sengetid. Det kan i enkelte tilfelle være aktuelt med målinger om natten – ved 2-3-tiden, spesielt ved spørsmål om nattlig hypoglykemi. Ønsket verdi av fastende blodsukker er 4 7 mmol/l, etter måltid < 10 mmol/l.

HbA1c
For å kontrollere reguleringen av diabetes benyttes målinger av glykosylerte proteiner (hemoglobin). HbA1c ønskes normalt under 7,0% (referanseområde for ikke-diabetikere 3,9-5,7%). Det avspeiler reguleringen i løpet av de siste 1,5-2 mndr.

Urinundersøkelser
Diabetes-diagnosen kan ikke stilles på basis av urinundersøkelser (renal glukosuri med normalt blodsukker forekommer), men kan resultere i ytterligere undersøkelser. Ketonuri er en viktig indikator på insulinbehov, og urinundersøkelser med henblikk på ketonuri er viktig ved nyoppdaget eller mistenkt diabetes mellitus, samt ved høy blodglukose.

Behandling
For type 2 diabetikere vil det i første omgang dreie seg om kostregulering, vektreduksjon og fysisk aktivitet, samt evt. perorale antidiabetika, metformin er vanligvis førstevalg. Insulin kan også bli nødvendig. Type 1diabetikere er alltid insulinkrevende.

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill