Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Endokrinologi / Diabetes Insipidus

Diabetes Insipidus

av Per Medbøe Thorsby — sist endret 20.07.2008 - 16:01
Manglende evne til å konsentrere urin pga. redusert produksjon av ADH (hypofysær) eller manglende effekt (renal).

Anamnese
Polydipsi/polyuri, opptil 16-18 l pr dag, vanligvis > 3-4 liter. Foretrekker kalde drikker.

Supplerende undersøkelser
•     Serum: ADH,(med samtidig bestemmelse av u-osmo og s-osmo), K, Ca, kreatinin, glukose, osmolalitet.
•     Urin: Osmolalitet.
•     Tørsteprøve v/usikker diagnose.

Differensialdiagnoser
Hyperkalsemi, nyrelidelse, diabetes, psykogen polydipsi.

Behandling
•     Hypofysær DI: Individualisert behandling! Minirin 0.1-0.2 ml nasalt 1 – 2 ggr daglig, evt. Minirin tablet¬ter 0,1mg x 3 initialt, dosejustering ved behov inntil 1,2 mg pr døgn.
•     Renal DI: Prostaglandinhemmer?

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill