Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Endokrinologi / Cushing syndrom

Cushing syndrom

av Per Medbøe Thorsby — sist endret 20.07.2008 - 16:00
Samlebetegnelse på binyrebark-hyperfunksjon med forhøyet kortisol og andre kortikosteroider. Det kliniske bildet skyldes effekten av høye kortikosteroidnivåer, og sees også ved langvarig kortikosteroidbehandling. Cushings sykdom er betegnelse på binyrebarkhyperfunksjon som følge av ACTH-produserende hypofysea¬denom. Diagnosen stilles ved påvisning av forhøyede verdier av kortisol.


Anamnese
Vektøkning, måneansikt, abdominal fedme, striae, tynn hud, menstruasjonsforstyrrelser. Hypertensjon, hyperglykemi, osteoporose og psykiatriske fenomener.

Supplerende undersøkelser
•     Døgnurin til fritt kortisol.
•     Spytt-cortisol kl 08 og 23, egne kits som nå erstatter urin-undersøkelser. evt. plasma-ACTH. Kortisol er normalt lavere om kvelden, men denne døgnvariasjonen er opphevet ved Cushings sykdom.
•    Ved diagnostisk tvil er det flere aktuelle tilleggstester. Viktigst er dexamethason suppresjonstest. I tillegg gjøres ofte metopirontest og evt. CRF-test. For anatomisk diagnostikk gjøres CT binyrer + evt. MR hypofyse.

Dexamethason suppresjonstest
Syntetiske steroider (f.eks. dexamethason) vil hemme ACTH og kortisol normalt.

Enkel test
•     Blodprøve kl 08 og 20 til kortisol bestemmelse.
•     1 mg dexamethason (Decadron) per os kl 23.
•     Blodprøve neste morgen kl. 08 til kortisolbestemmelse. Normalt er s-kortisol < 270 nmol/l etter dexamethason.

Utvidet test
•     Dag 1: s-Kortisol og ACTH kl. 08 og 20.
•     Dag 2-3: Dexamethason 0,5mg x 4 per os.
•     Dag 4: s-Kortisol og ACTH kl. 08 + fritt u-kortisol i blandet døgnurin.

Vurdering
•     Normalt supprimeres kortisol og ACTH allerede med lav dose dexamethason.
•     Cushings sykdom: Suppresjon med høy, ikke lav dexamethasondose.
•     Adenom og cancer: Ingen suppresjon.

Metopirontest
Metopiron fjerner feedbackhemmingen fra binyrebarken på hypofysen ved å redusere kortisolproduksjonen.
•     Urinsamling to basaldøgn (08-08) til bestemmelse av 17-ketosteroider.
•     Metopiron 250mg kl 08, og hver annen time t.o.m. kl 20, 750mg kl 24 og 04. Urinsamling dette døgnet, og etterfølgende døgn.

Vurdering
•     Normalt sees en fordobling av 17-ketosteroider.
•     Cushings sykdom: Økt respons.
•     Adenom/karsinom: Nedsatt/manglende respons.

CRF-test (gjøres 4 dag av utvidet dexamethason suppresjonstest)
•     Blodprøve kl 08 til bestemmelse av ACTH og s-kortisol.
•     100µg CRF (kortikotropin-frigjørende faktor) intravenøst.
•     Blodprøver etter 15,30, 60 og 90 minutter.

Vurdering
• Hos friske sees stigning av ACTH og kortisol.
• Ved Cushings sykdom (bilateral binyrebarkhyperplasi) sees oftest patologisk kraftig respons, men normalverdier sees også.
• Adenom og cancer, evt ektopisk ACTH-syndrom: Ingen stigning.

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill