Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Endokrinologi / Akutt binyrebarksvikt (Addisonkrise)

Akutt binyrebarksvikt (Addisonkrise)

av Per Medbøe Thorsby — sist endret 20.07.2008 - 15:57
Addison-krise kan oppstå hos pasienter med primær svikt (autoimmun) eller sekundært til langvarig steroid-behandling, som får økte krav til sin kortisolproduksjon, f.eks. i forbindelse m/traume, alvorlig sykdom eller operasjon. Kan derfor oppstå i forbindelse med sykehusinnleggelser av annen årsak.

Anamnese
Kvalme, brekninger, magesmerter, evt. feber, hypotensjon eller sjokk.

Klinisk undersøkelse
Hyperpigmentering kan foreligge (se i håndfurer, kinnslimhinnen).

Blodprøver
• Hb, SR, Hv, glukose, Na, K, Cl, kreatinin, serumkortisol (ta av prøve). Hyponatremi, hyperkalemi, hypo¬glykemi er typisk.

Behandling
•     Hydrokortison.
•     støt: 100 mg intravenøst over 1 min.
•     infusjon: 100 mg i 1000 ml ringeracetat hver 6. time.

•     Glukose 5% ved hypoglykemi. Neste døgn: 50% reduksjon av hydrokortisondosen. Behandlingen fortsetter slik så lenge pasienten har symptomer fra gastrointestinaltraktus, deretter går man over til peroral behandling.

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill