Turnuslegeboka_160
 

 

Nødtrakeotomi

av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:44
Dette er en nødprosedyre, men kan bli aktuelt ved øvre luftveisobstruksjon uten mulighet for orotrakeal intubasjon, f.eks. ved svære ansiktsskader, eller hos barn med akutt epiglotitt.
Gjennomføring (på sykehus)
•     Steril prosedyre hvis praktisk mulig.
•     Hyperekstender pasientens nakke. Lokaliser membrana cricothyreoidea, den kan palperes i midtlinjen nedenfor spalten i skjoldbrusken, i overkant av første ringbrusk.
•     Stabiliserer larynx med den venstre hånd. Legg et tverrsnitt i membranen med en vanlig, spiss skalpell.
•     Snu kniven og utvid åpningen med skalpellhåndtaket.
•     Før inn en vanlig endotrakealtube nr 6 eller 7 og blås opp cuffen på vanlig måte.
•     Ordinær trakeostomi kan evt. anlegges senere. Utenfor sykehus brukes spesialsett med en liten, spesialtilpasset tube til dette formål. Denne har liten diameter, men vil kunne gi tilstrekkelig ventilasjon under transport til sykehus. Dersom en mangler slikt utstyr, vil en eller to grove venekanyleer også kunne gi akseptabel oksygenering (men ikke CO2-eliminasjon) i en krisesituasjon.

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill