Turnuslegeboka_160
 

 
Du er her: Forside / Online bøker / Turnuslegeboka 2007 / Anestesi/Intensivmedisin

Anestesi/Intensivmedisin

av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 16.11.2008 - 15:52
Preoperative undersøkelser av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 19:49
Generelle preoperative vurderinger av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 19:52
Preoperative faste- og aspirasjonsrutiner av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 19:56
Spesielle preoperative vurderinger av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 19:58
Premedikasjon av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:00
Profylakse ved kirurgi av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:02
Postoperative problemer av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:05
Smertebehandling av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:07
Respiratorbehandling av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:30
Væsketerapi ved akutt blødning av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:32
Ernæring til kritisk syke pasienter av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:34
Innleggelse av venekanyle av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:36
Sentralt venekateter av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:39
Endotracheal intubasjon av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:41
Nødtrakeotomi av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:44
Thoraxdren av Kjetil Sunde, Bjørn Bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:46
Transfusjonskomplikasjoner av Kjetil Sunde, Bjørn bendz — sist endret 25.07.2008 - 20:49

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill