Du er her: Forside / Online bøker / Metodebok i skadebehandling 2006 / Fingre / Bøyeseneskader

Bøyeseneskader

av Kjetil Nerhus og Greger Lønne — sist endret 06.08.2008 - 21:13
DIAGNOSE       
Anamnese: Åpne skader er vanligst, skjer oftest ved kutt i håndflaten. Lukkede seneskader skjer ved at fingeren henger seg fast  (f eks ved kontaktidretter og «krok-trekking»), eller ved spontanruptur hos reumatikere.
Klinikk: Diagnosen skal stilles ved funksjonstester, ikke ved roting i såret! Ved inspeksjon ser man ofte at den skadede fingeren har mistet sin normale tonus og har en mer ekstendert stilling enn de andre:

TESTER   
Fleksor digitorum profundus: Test om det er nedsatt evne til fleksjon i fingerens ytterledd, og/eller nedsatt kraft ved fleksjon. Ved undersøkelsen stabiliseres PIP-leddet.

Fleksor digitorum superficialis på III, IV og V finger
: Test evnen til å flektere i PIP-leddet. Disse fingrene har felles muskelbuk for fleksor dig. profundus. De to fingrene som ikke testes holdes ekstendert, slik at fleksor digitorum profundus kobles ut, og bare den superficielle fleksorsenen blir testet. Testen er ikke pålitelig mht II finger.
Bøyesenene kan testes passivt ved å komprimere underarmen i overgangen distale/midtre tredjedel. Aktuelt ved dårlig samarbeidende pasienter, men det er en usikker test.

BEHANDLING       
Operativ: Slike skader henvises til håndkirurg ved avdeling med spesialkompetanse. Det skal alltid gjøres primærsutur så tidlig som mulig. Dersom såret er rengjort, det er gitt tetanusprofylakse og antibiotika, kan det gjøres primærsutur inntil 24 timer etter skade. Dersom det er gått over 24 timer må det gjøres «utsatt primærsutur»: Grundig kirurgisk rengjøring, fuktig bandasje som skiftes daglig i noen dager. Hvis det så ikke er tegn til infeksjon kan man suturere.
Med bøyeseneskader er det postoperative opplegget svært viktig, og en av grunnene til at pasienten skal henvises til enhet med håndkirurgisk spesialkompetanse. Rehabiliteringen inkluderer oftest bruk av spesialtilpasset dynamisk skinne. Pasienten kan ofte ikke bruke full kraft ved ekstensjon før 3­–4 måneder etter skaden.

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill