Du er her: Forside / Online bøker / Avansert bruddbehandling 2005

Avansert bruddbehandling 2005

av admin sist endret 01.09.2008 - 21:19
"Avansert bruddbehandling" er en bok basert på et obligatorisk kurs innen bruddbehandling, som i 20 år er arrangert for kommende spesialister i Ortopedi. Kursets leder professor dr. med. Jan Erik Madsen, og kurssekretær dr. med. Gunnar Flugsrud er redaktører i denne boka som er skrevet av toneangivende spesialister i ortopedi ved landets Universitetssykehus.
Boken kan også kjøpes i papirutgave, HER av admin — sist endret 13.01.2008 - 21:20
Forord av Jan Erik Madsen og Gunnar Flugsrud — sist endret 07.08.2008 - 12:34
1 Scapulafrakturer av Torbjørn Grøntvedt — sist endret 07.08.2008 - 12:52
2 Proksimale humerusfrakturer av Martinus Bråten — sist endret 07.08.2008 - 13:29
3 Ekstern fiksasjon av humerus skaftfrakturer av Eugen Eide — sist endret 07.08.2008 - 17:04
4 Distale humerusfrakturer av Torbjørn Grøntvedt — sist endret 07.08.2008 - 22:06
5 Komplekse albufrakturer av Martinus Bråten og Leif Persen — sist endret 07.08.2008 - 22:18
6 Følgetilstand etter underarmsfraktur av Eugen Eide — sist endret 07.08.2008 - 22:28
7 Perilunær luksasjon med fraktur av håndrotsknokkel av Kristen Apalset — sist endret 01.09.2008 - 19:14
8 Brudd i thoracolumbalcolumna av Ivar Rossvoll og Knut Strømsøe — sist endret 01.09.2008 - 19:38
9 Diagnostikk ved frakturer i bekkenringen av Olav Røise — sist endret 01.09.2008 - 20:23
10 Behandling av frakturer i bekkenringen av Olav Røise — sist endret 01.09.2008 - 20:34
11 Acetabulære frakturer av Olav Røise — sist endret 01.09.2008 - 21:39
12 Ustabile trokantære brudd av Knut Strømsøe — sist endret 03.09.2008 - 17:59
13 Femurfrakturer ved hofteproteser av Per Siewers — sist endret 03.09.2008 - 18:18
14 Supracondylære frakturer av Martinus Bråten — sist endret 03.09.2008 - 18:24
15 Femurfrakturer ved kneproteser av Per Siewers — sist endret 03.09.2008 - 18:28
16 Klassifikasjon av åpne leggfrakturer av Jan Erik Madsen — sist endret 03.09.2008 - 19:00
17 Bein og bløtdelsdefekter ved leggfrakturer av Astor Reigstad — sist endret 03.09.2008 - 22:40
18 Distale intraartikulære tibiafrakturer - pilon tibiale av Jan Erik Madsen — sist endret 03.09.2008 - 19:35

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill