Du er her: Forside

Nyheter

av admin sist endret 22.06.2008 - 15:07

Endometriose og prematur fødsel

av Ingeborg Henriksen sist endret 21.02.2009 - 00:47

Endometriose er en vanlig forekommende tilstand hos kvinner i fertil alder. Nå viser en studie nylig publisert i tidsskriftet ”Fertility and Sterility” at det er en nær sammenheng mellom endometriose og prematur fødsel. Forskere anslår at risikoen for prematur fødsel så mye som dobles når kvinnen har endometriose.

Endometriose og prematur fødsel - Les mer…

Urinprøve fanger opp prostatakreft

av Maria Jacquet sist endret 21.02.2009 - 00:42

En urinprøve under utprøvning er "minst like god” som PSA-måling i å fange opp pasienter med aggressiv prostatakreft. Urinprøven, som måler nivåer av metabolitter spesifikke for prostatakreft, kan på sikt bli lagt til PSA-måling ved overvåking av cancerprogresjon.

Urinprøve fanger opp prostatakreft - Les mer…

Bruk av marijuana øker risikoen for testikkelkreft

av Maria Jacquet sist endret 21.02.2009 - 00:34

En sammenheng mellom bruk av marijuana og økt risiko for testikkelkreft, særlig den aggressive non-seminøse typen, er nylig blitt rapportert.

Bruk av marijuana øker risikoen for testikkelkreft - Les mer…

Migrene øker risikoen for hypertensjon i svangerskapet

av Maria Jacquet sist endret 21.02.2009 - 00:28

Ny forskning tyder på at migrene er å anse som en risikofaktor for hypertensive tilstander i svangerskapet. Funnene viser også en mulig sammenheng mellom migrene og lav fødselsvekt.

Migrene øker risikoen for hypertensjon i svangerskapet - Les mer…

Forsking motbeviser linken mellom vaksiner og autisme

av Idun Alma Torvik Ramsdal sist endret 21.02.2009 - 00:22

Det er ingen grunn til bekymring for at immunisering i barnealder kanskje kan føre til autisme. Ein ny review har tatt for seg 20 studiar, og desse viser at det er ingen link mellom vaksinar og autisme.

Forsking motbeviser linken mellom vaksiner og autisme - Les mer…

Røyking gjør deg eldre

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 21.02.2009 - 00:24

Ikke bare gjør røyking at du ser eldre ut, det akselererer dessuten aldring. Ved University of Iowa har man funnet en forbindelse mellom Werners syndrom, en sjelden arvelig prematur aldringssykdom, og celleskade etter røyking. Begge gjør at cellene eldes raskere.

Røyking gjør deg eldre - Les mer…

Endometriekreft i tidlig fase kan trygt bevare ovariene

av Martine Gaarder sist endret 20.02.2009 - 15:36

Overlevelsesraten er lik blant kvinner med endometriekreft som fjerner ovariene og hos de som beholder ovariene.

Endometriekreft i tidlig fase kan trygt bevare ovariene - Les mer…

Passiv røyking og kreftrisiko

av Martine Gaarder sist endret 20.02.2009 - 15:32

Passiv røyking er når du inhalerer det en som røyker puster ut, eller røyken fra en tent sigarett/sigar. Mange skadelige substanser i røyken frigis i luften og kan inhaleres ned i lungene. Passiv røyk er en giftig cocktail av blant annet bly, karbonmonooksid, ammoniakk, formaldehyd og cyanid.

Passiv røyking og kreftrisiko - Les mer…

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill