Du er her: Forside

Nyheter

av admin sist endret 22.06.2008 - 15:07

Overvektige barn har større risiko for astma

av Idun Alma Torvik Ramsdal sist endret 19.04.2009 - 23:31

Fedme i barndommen er knytt til astma og atopi. Astma hos overvektige barn er også vanskelegare å kontrollere enn astma hos normalvektige barn.

Overvektige barn har større risiko for astma - Les mer…

Tumorvekst av medikamenter

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 19.04.2009 - 23:32

En type angiogeneseinhibitor som brukes i kreftbehandling er nå vist å kunne øke tumorvekst dersom man gir den i små doser. Dette er vist av britiske forskere i en studie publisert i marsnummeret av Nature Medicine.

Tumorvekst av medikamenter - Les mer…

Migrene og auka risiko for slag under svangerskapet

av Idun Alma Torvik Ramsdal sist endret 19.04.2009 - 23:25

Kvinner med aktiv migrene har auka risiko for å få hjerneslag og andre vaskulære tilstandar under svangerskapet. Dette viser ein ny stor studie frå USA.

Migrene og auka risiko for slag under svangerskapet - Les mer…

Kaffe gir lavere risiko for slag hos kvinner

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 21.03.2009 - 22:25

Å drikke kaffe reduserer risikoen for å få slag, viser en undersøkelse fra Harvard.

Kaffe gir lavere risiko for slag hos kvinner - Les mer…

Antidepressiva øker risikoen for hofte- og lårbrudd

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 21.03.2009 - 22:22

Antidepressiva er svært utbredt, men har alvorlige bivirkninger. Både selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) og trisykliske antridepressiva (TCA) øker risikoen for hofte- og femurfrakturer.

Antidepressiva øker risikoen for hofte- og lårbrudd - Les mer…

Kirurgi i behandlingen av diabetes?

av Ingeborg Henriksen sist endret 21.03.2009 - 22:17

Forekomsten av diabetes mellitus type II er sterkt relatert til overvekt, og forekomsten av sykdommen er stadig økende. I en metaanalyse som nylig ble publisert i American Journal of Medicine, der man har sett på sammenhengen mellom vektreduksjon og utviklingen av sykdommen, finner man klare holdepunkter for at vektreduksjon gir tilbakegang av diabetes.

Kirurgi i behandlingen av diabetes? - Les mer…

Grønn te hemmer effekten av cytostatika

av Ingeborg Henriksen sist endret 21.03.2009 - 22:12

Grønn te er kjent for å ha mange helsefremmende effekter. Nå mener imidlertid noen forskere ved University of Southern California å kunne bevise at grønn te hemmer et cytostatika brukt for å behandle enkelte typer myelom og lymfom. Studien vil bli publisert i tidsskriftet Blood.

Grønn te hemmer effekten av cytostatika - Les mer…

Tobakksrøyk og kirurgi

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 21.03.2009 - 22:07

Røykere som skal gjennom anestesi og kirurgi har en høyere risiko for komplikasjoner enn ikke-røykere. Dette skyldes blant annet at de oftere har en underliggende kronisk sykdom, nedsatt lungekapasitet, endret immunrespons og nedsatt sårtilheling. Røyking er en risikofaktor for sårinfeksjon og hjertelunge-komplikasjoner i nesten alle typer kirurgi.

Tobakksrøyk og kirurgi - Les mer…

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill