Du er her: Forside

Nyheter

av admin sist endret 22.06.2008 - 15:07

Kirurger hentet ut frisk nyre via donors vagina

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 25.08.2009 - 22:37

I januar i år har man for første gang ved Johns Hopkins Medical Center høstet en frisk nyre ved å gå gjennom vagina. Prosedyren har vært gjort tidligere når man har fjernet syke nyrer som har truet pasientens helse, men dette var første gang i donorøyemed.

Kirurger hentet ut frisk nyre via donors vagina - Les mer…

Ikke hell innpå Cola i sommervarmen

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 10.07.2009 - 00:07

Dersom man drikker for mye cola risikerer man å få muskelproblemer. Dette skyldes tilstanden hypokalemi, som betyr at man har for lave nivåer kalium i blodet. Symptomene kan variere fra mild muskelsvakhet til alvorlig paralyse.

Ikke hell innpå Cola i sommervarmen - Les mer…

Passiv røyking som barn aukar emfysemrisiko

av Idun Alma Torvik Ramsdal sist endret 10.07.2009 - 00:05

Tobakksrøyk i heimen under barndomen kan føre til dårlegare lungefunksjon og auka risiko for emfysem seinare i livet. Dette viser ein ny studie.

Passiv røyking som barn aukar emfysemrisiko - Les mer…

Ingefær hjelper mot kvalme ved kjemoterapi

av Idun Alma Torvik Ramsdal sist endret 10.07.2009 - 00:05

Ingefær som supplement til standard antiemetika reduserer kvalme hos pasientar som får kjemoterapi. Kvalme er eit svært vanleg problem under kjemoterapi, og reduserer livskvaliteten til desse pasientane.

Ingefær hjelper mot kvalme ved kjemoterapi - Les mer…

Elektroniske røykesluttprogram er effektive

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 28.05.2009 - 13:32

Internett og dataprogrammer som hjelper røykere å stumpe sigaretten er vel så effektive som tradisjonelle metoder. Røykesluttratene var omtrent 1,5 ganger større blant de som deltok i en internett- eller databasert intervensjon sammenlignet med kontrollgruppen, viser en meta-analyse publisert i Archives of Internal Medicine 25. mai 2009.

Elektroniske røykesluttprogram er effektive - Les mer…

Dårlig effekt av antidepressiva

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 28.05.2009 - 13:24

Kardiovaskulære risikofaktorer kan være forbundet med dårligere respons på antidepressiv behandling. Pasienter med diabetes, dyslipidemi, hypertensjon og fedme har dobbelt så stor risiko for å være behandlingsresistent på antidepressiv medikasjon som befolkningen for øvrig (p<0,05). Mangelen på behandlingseffekt var derimot ikke signifikant større hos røykere.

Dårlig effekt av antidepressiva - Les mer…

”PDA-neglen”

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 28.05.2009 - 13:22

Håndholdte pc'er og mobiltelefoner blir mer og mer utbredt. En mye brukt forkortelse for disse hjelpemidlene er PDA – (personal digital assistant). Man anslår at tommelens ytterledd og negl blir utsatt for gjentatt trykkbelastning inntil noen tusen ganger per time og flere titallstusen ganger per dag.

”PDA-neglen” - Les mer…

Statiner i KOLS-behandling

av Ingvild Vatten Alsnes sist endret 28.05.2009 - 13:18

Statiner kan redusere antallet KOLS-forverrelser og behovet for intubasjon viser en ny retrospektiv kohortundersøkelse fra USA.

Statiner i KOLS-behandling - Les mer…

Side-alternativer

Bokhandel
Bestill Nevrokirurgi!

Nevrokirurgi

Les mer/Bestill

Bestill turnuslegeboka 2010! Turnuslege-
boka 2010

Les mer/Bestill
Bestill Ullevål metodebok! Metodebok
for Ortopedisk Senter, Ullevål Sykehus

Les mer/Bestill
Bestill Håndkirurgiboka! Håndkirurgi
Boka for Håndkirurgikurset
Les mer/Bestill
Bestill forstå EKG! Forstå EKG

Les mer/Bestill
Bestill Protesekirurgiboka! Protesekirurgi
Boka for Røroskurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Bruddbehandling
Boka for Vossakurset
Les mer/Bestill
Bestill Oppdalsboka! Avansert
bruddbehandling

Boka for Oppdalskurset
Les mer/Bestill
Bestill Metodebok i skadebehandling! Metodebok i skadebehandling
Les mer/Bestill
Kjøp boka! Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk
Les mer/Bestill